HL. NGÔ VĂN PHƯỚC

HƯƠNG LINH:

NGÔ VĂN PHƯỚC

PHÁP DANH:

MINH TRÍ

SANH NGÀY: 22 THÁNG 12 NĂM 1963

MẤT NGÀY: 26 THÁNG 3 NĂM 2023

(Nhằm ngày 5 tháng 2 nhuận năm Quý Mão)

Hưởng dương: 61 tuổi

Nguyên quán: Việt Nam

Mất tại: Việt Nam

Ngày điền đơn gởi cốt (Application fill date): Apr 12,2023

Thời gian gởi cốt (Time for placing):

10 năm,

Số hồ sơ (Application number): 23-01

Mã vị trí để cốt (Cremains Location Code):

Nếu gia đình cần sự giúp đỡ, trong mọi vấn đề, xin liên lạc về :

(Please contact to Dong Hung temple for any concern)

Chùa Đông Hưng: 757 – 689 – 3408,

Email: chuadonghung@gmail.com

423 Davis Street, Virginia Beach, VA 23462

GIA ĐÌNH:

CON TRAI: NGÔ QUANG ĐÔNG.

SỐ PHONE: 757 553 228

ĐỊA CHỈ: 5364 GLENVILLE CIR, VA BEACH, VA 23464

GHI CHÚ: Gia đình suôi gia với chị Tuyết, thầy Pháp Tánh