LIÊN LẠC

Chùa Đông Hưng tại Mỹ quốc được tọa lạc tại địa chỉ:

423 Davis Street

Virginia Beach, VA 23462 USA

Email: chuadonghung@gmail.com

Số điện thoại: 757 – 689 – 3408

Quý Thầy hiện đang lãnh đạo và điều hành mọi Phật sự tại chùa Đông Hưng:

Trụ trì: Thầy Thích Chúc Hội

Phó Trụ Trì: Thầy Thích Chúc Độ

Tri sự: Thầy Thích Chúc Thanh