Cúng dường Tam Bảo

Chùa Đông Hưng (tên chính thức là Buddhist Education Center of America – Dong Hung Temple Inc.) là một tổ chức tôn giáo và giáo dục bất vụ lợi theo quy chế 501 c 3. Tất cả tiền cúng dường của quý vị sẽ được trừ thuế theo luật thuế của Hoa Kỳ.

Chùa được xây dựng và duy trì các hoạt động dựa trên sự ủng hộ cúng dường của quý đồng hương Phật tử khắp nơi. Do đó, chúng tôi mời gọi sự phát tâm cúng dường tài chánh để chùa tiếp tục duy trì các hoạt động hoằng pháp, xây dựng và phụng sự cho mọi người.

Xin cảm niệm công đức của tất cả quý vị.

Quý vị cúng dường trực tiếp qua Paypal bên dưới hoặc gởi check, cash … về chùa theo địa chỉ:

423 Davis street, Virginia Beach, VA 23462

Scan mã QR kế bên để vào Paypal một cách nhanh nhất

“Một tâm niệm lành  sáng ngời mặt đất

Một niệm tùy hỷ tươi mát nhân gian”