HL. ĐẶNG MINH HÒA

HƯƠNG LINH (The Deceased): ĐẶNG MINH HÒA PHÁP DANH (Dhamma name): THÁNH MINH NHÂN SANH NGÀY (Date of birth): OCT 9, 1952 MẤT NGÀY (Date of Death): DEC 10, 2013

Read More