HL. NGUYỄN HOÀN

HƯƠNG LINH (The Deceased): NGUYỄN HOÀN PHÁP DANH (Dhamma name): QUẢNG BẢO SANH NGÀY (Date of birth): Mar. 12, 1930 MẤT NGÀY (Date of Death): June 12, 2022 HƯỞNG THỌ

Read More