CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC KHOÁ TU MÙA XUÂN

(Lần thứ 19)

Ngày 9 và 10 tháng 3 năm 2024

Tại chùa Đông Hưng – Virginia Beach, VA

Do 4 thầy Chúc Hội, Chúc Độ, Chúc Thanh và T.Đức Phước hướng dẫn

Tối thứ 7 (ngày 9 tháng 3, 2024)

7.00pm:              Các Phật tử vâng tập

7.30pm:              Họp chúng

8.15pm:              Truyền giới Bát quan trai

9.00pm:              Khai kinh “KINH NGŨ BÁCH DANH”

(sau đó các Phật tử có thể về nhà ngủ hoặc ngủ tại chùa)

Chủ nhật (ngày 10 tháng 3 năm 2024)

5.30am:               Thức chúng

6.00am:               Tọa thiền – Lạy sám hối “KINH NGŨ BÁCH DANH”

7.45 am:              Dùng sáng

9.00 am:              Chấp tác – Uống trà

9.45 am:              Lạy sám hối “KINH NGŨ BÁCH DANH”

10.45 am:           Thuyết Pháp: Thầy Thích Đức Phước

12.15 pm:           Cúng quá đường – Kinh hành niệm Phật

1.30 pm:              Nghỉ giải lao

2.00pm:              Lạy sám hối “KINH NGŨ BÁCH DANH”

3.00 pm:              Pháp đàm và trà đàm (giải đáp nghi vấn)

4.30 pm:              Xả giới bát quan trai và hồi hướng