HL. CAO THỊ XUÂN HOA

Hương linh:

CAO THỊ XUÂN HOA

Pháp danh: LIÊN HOA

Sanh năm 1970 – Canh Tuất tại thành phố Huế, Việt Nam

Hưởng dương 53 tuổi

Mất vào ngày 30 tháng 4 năm 2023

(Nhằm ngày 11 tháng 3 năm Quý Mão)

NGUYÊN QUÁN (Birthplace): Huế, Việt Nam

Ngày điền đơn gởi cốt (Application fill date): May 4, 2023

Số hồ sơ (Application number): 23-02

Mã vị trí để cốt (Cremains Location Code):

Thời gian gởi cốt (Time for placing):

10 năm

Thỉnh tượng Địa Tạng (2 tượng): Khắc tên Cao Thị Xuân Hoa

Nếu gia đình cần sự giúp đỡ, trong mọi vấn đề, xin liên lạc về :

(Please contact to Dong Hung temple for any concerns)

Chùa Đông Hưng: 757 – 689 – 3408,

Email: chuadonghung@gmail.com

423 Davis Street, Virginia Beach, VA 23462

Gia đình:

Con gái: Jane Cao – Thánh Diệu Xuân