HL. NGUYỄN THỊ NỠ

HƯƠNG LINH (The Deceased):

NGUYỄN THỊ NỠ

PHÁP DANH (Dhamma name):

DIỆU HẢO

SANH NGÀY (Date of birth): DEC 26, 1942

MẤT NGÀY (Date of Death): DEC 24, 2018

HƯỞNG THỌ / DƯƠNG (Age at death): 76

NGUYÊN QUÁN (Birthplace): VIET NAM

Ngày điền đơn gởi cốt (Application fill date): JAN 8, 2019

Số hồ sơ (Application number):

Mã vị trí để cốt (Cremains Location Code):

Thời gian gởi cốt (Time for placing):

10 năm (10 years)

Thỉnh tượng Địa Tạng: CHƯA THỈNH TƯỢNG ĐỊA TẠNG

Nếu gia đình cần sự giúp đỡ, trong mọi vấn đề, xin liên lạc về :

(Please contact to Dong Hung temple for any concerns)

Chùa Đông Hưng: 757 – 689 – 3408,

Email: chuadonghung@gmail.com

423 Davis Street, Virginia Beach, VA 23462