HL. NGUYỄN THỊ NỠ

HƯƠNG LINH (The Deceased): NGUYỄN THỊ NỠ PHÁP DANH (Dhamma name): DIỆU HẢO SANH NGÀY (Date of birth): DEC 26, 1942 MẤT NGÀY (Date of Death): DEC 24, 2018 HƯỞNG

Read More