HL. TÔN NỮ THỊ PHÚ

HƯƠNG LINH (The Deceased): TÔN NỮ THỊ PHÚ PHÁP DANH (Dhamma name): QUẢNG HƯƠNG SANH NGÀY (Date of birth): 1935 (Ất Hợi) MẤT NGÀY (Date of Death): May 2, 2023

Read More