HL. TRỊNH CHÁNH

HƯƠNG LINH (The Deceased): TRỊNH CHÁNH – 鄭 政 MẤT NGÀY (Date of Death): July 18, 1963 HƯỞNG THỌ / DƯƠNG (Age at death): 53 tuổi NGUYÊN QUÁN (Birthplace): Ngày

Read More