HL. TRỊNH CHÁNH

HƯƠNG LINH (The Deceased):

TRỊNH CHÁNH – 鄭 政

MẤT NGÀY (Date of Death): July 18, 1963

HƯỞNG THỌ / DƯƠNG (Age at death): 53 tuổi

NGUYÊN QUÁN (Birthplace):

Ngày điền đơn gởi cốt (Application fill date): Aug 9, 2023

Số hồ sơ (Application number):

Mã vị trí để cốt (Cremains Location Code):

Thời gian gởi cốt (Time for placing):

10 năm (10 years)

Thỉnh tượng Địa Tạng: 1 tượng (khắc tên) Trịnh Chánh

Nếu gia đình cần sự giúp đỡ, trong mọi vấn đề, xin liên lạc về :

(Please contact to Dong Hung temple for any concerns)

Chùa Đông Hưng: 757 – 689 – 3408,

Email: chuadonghung@gmail.com

423 Davis Street, Virginia Beach, VA 23462