HL. LƯƠNG VĂN TRẦN

HƯƠNG LINH:

LƯƠNG VĂN TRẦN

PHÁP DANH:

CHÚC THANH

SANH NGÀY: NOV.06, 1957

MẤT NGÀY: OCT. 14, 2022

HƯỞNG THỌ: 64 TUỔI

NGUYÊN QUÁN: SÀI GÒN- VIỆT NAM

Ngày điền đơn gởi cốt: Oct.26, 2022

Thời gian gởi cốt: 10 năm, từ Oct. 26, 2022 – Oct.26, 2032

Số hồ sơ (Application number):22-04

Mã vị trí để cốt (Cremains Location Code):

Nếu gia đình cần sự giúp đỡ, trong mọi vấn đề, xin liên lạc về chùa Đông Hưng: 757 – 689 – 3408, Email: chuadonghung@gmail.com