HL. HUỲNH THỊ MỸ CHI

HƯƠNG LINH (The Deceased):

HUỲNH THỊ MỸ CHI

PHÁP DANH (Dhamma name):

THÁNH VIÊN DUNG

SANH NGÀY (Date of birth): JAN 2, 1973

MẤT NGÀY (Date of Death): OCT 21, 2023 (Mồng 7 tháng 9 năm Quý Mão)

HƯỞNG THỌ / DƯƠNG (Age at death): 50 tuổi

NGUYÊN QUÁN (Birthplace): Việt Nam

Ngày điền đơn gởi cốt (Application fill date): Oct 30, 2023

Số hồ sơ (Application number):

Mã vị trí để cốt (Cremains Location Code):

Thời gian gởi cốt (Time for placing):

10 năm (10 years) 2023 – 2033

Thỉnh tượng Địa Tạng: 1 tượng (khắc tên): Huỳnh Thị Mỹ Chi

Nếu gia đình cần sự giúp đỡ, trong mọi vấn đề, xin liên lạc về :

(Please contact to Dong Hung temple for any concerns)

Chùa Đông Hưng: 757 – 689 – 3408,

Email: chuadonghung@gmail.com

423 Davis Street, Virginia Beach, VA 23462