HL. HUỲNH THỊ MỸ CHI

HƯƠNG LINH (The Deceased): HUỲNH THỊ MỸ CHI PHÁP DANH (Dhamma name): THÁNH VIÊN DUNG SANH NGÀY (Date of birth): JAN 2, 1973 MẤT NGÀY (Date of Death): OCT 21,

Read More

HL. HUỲNH CÔNG CHÁNH

HƯƠNG LINH (The Deceased): HUỲNH CÔNG CHÁNH PHÁP DANH (Dhamma name): THÁNH TÂM CHÁNH SANH NGÀY (Date of birth): SEP 18, 1940 MẤT NGÀY (Date of Death): FEB 3, 2021

Read More